DentalOrto

Endodoncja

Kiedy ząb zaczyna boleć, najczęściej dochodzi do nieodwracalnego zapalenia miazgi i konieczności leczenia kanałowego. W Dental Stomatologia Rodzinna staramy się leczyć najtrudniejsze przypadki zębów w jak najkrótszym czasie. Leczenie rozpoczynamy od pełnej diagnozy popartej wykonaniem zdjęcia za pomocą radiowizjografii i znieczulenia komputerowego. Leczenie polega na usunięcie tkanek zmienionych zapalnie lub martwiczo, opracowaniu kanałów oraz wypełnieniu. Leczymy tylko przy pomocy najlepszych narzędzi kanałowych, mierzymy endometrem dokładną długość kanałów oraz wypełniamy na ciepło gutaperką. Po wykonaniu zabiegu kontrolujemy efekt ponownie przy użyciu radiowizjografii. Po zakończeniu leczenia endodontcznego wzmacniamy ząb martwy, odbudowując go przystosowanymi do tego materiałami (włókno szklane, wkłady, korony protetyczne). Całe leczenie odbywa się przy użyciu najnowszej generacji mikroskopu leica.

endodoncja

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter